Contact

Neem middels onderstaand formulier gerust contact met ons op.

RSIN nummer: 861014662

 

Wie zijn TOO?

(in alfabetische volgorde)

 

Dolf van den Berg

 (1940-2020)
Klik hier voor: In memoriam

Dolf van den Berg was emeritus hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Centraal in zijn (wetenschappelijk) werk stond de zoektocht naar opvoeding en onderwijs dat meer in overeenstemming is met de kenmerken van menselijke en professionele ontwikkeling.

Als vervolg op ‘Onderwijs in blauw’ (2019) verscheen in 2020 zijn essay ‘De toekomst van ons onderwijsstelsel’, te beschouwen als een bron voor deze Taskforce.

Esther Bergsma – Bijmold

Esther Bergsma-Bijmold is van origine docent Duits. Na 20 jaar hield ze het lesgeven voor gezien en inmiddels is ze hoogbegaafdheid specialist. Naast het begeleiden van deze kinderen, adviseert ze ouders en leerkrachten. Haar liefde voor de Duitse taal kan ze kwijt als auteur van een vernieuwende lesmethode.

De behoefte aan een ander onderwijssysteem groeit en daarom wilt Esther graag haar bijdrage aan de TOO leveren!

Jacqueline Blaak

Secretaris

Jacqueline Blaak is coach, adviseur, sociale innovator.  Ze is sinds 21 jaar werkzaam in het Rotterdams onderwijs en vanaf 2018 op parttime basis eigenaar van haar eigen bedrijf, waarmee zij onderwijsprofessionals en onderwijsorganisaties helpt met doorontwikkelen door sociale innovatie.

Zij behaalde in 1998 haar diploma aan de Katholieke Pabo in Zwolle. Tussen 2014 en 2018 voltooide zij de Post HBO Middenmangement  en de excellente leergang innoveren bij Hogeschool Thomas More. Jacqueline is van 1998-2016 werkzaam geweest als leerkracht, intern begeleider en werkt nu als beleidsondersteuner ontwikkeling in het primair onderwijs.

Jan Bransen

Vicevoorzitter

Jan Bransen is hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen en Academisch leider van het Radboud Teaching and Learning Centre. Hij heeft uitgebreid in het Engels gepubliceerd over kwesties als autonomie, persoonlijke identiteit, zelfkennis, liefde en praktische rationaliteit.

Met ‘Laat je niets wijsmaken. Over de macht van experts en de kracht van gezond verstand’ won hij in 2014 de Socrates wisselbeker voor het “meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende” filosofieboek. In 2019 verscheen zijn pleidooi voor ander onderwijs onder de titel ‘Gevormd of vervormd?’

Sjef Drummen

Vicevoorzitter

Sjef Drummen is ex-schoolleider, beeldend kunstenaar en onderwijsvernieuwer. Hij is co-founder van Niekée Roermond en Agora Roermond. Een creatieve out of the box-denker met radicale ideeën. Hij noemt zichzelf onderwijskunstenaar en treedt veel op als inspirerende spreker met een flinke dosis humor.

Op 1 augustus 2019 ging Sjef met pensioen maar niet veel later verscheen in oktober 2019 zijn boek Catharsia, waarin hij strijdt tegen de geconditioneerde gedachte dat onderwijs over kennisoverdracht gaat. Hij is voorstander van volledig autonoom leren. Het huidige onderwijs is in zijn ogen failliet en onethisch. Hier spreekt hij erover bij BNR.

Sietske te Gronde

Sietske te Gronde studeert Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Haar wens is om bij te dragen aan het verbeteren van onderwijs.

Ze vindt geluk van leerlingen in het onderwijs erg belangrijk. Wat haar verbaast, is dat ‘effectiviteit’ in onderwijswetenschappelijk onderzoek vaak vanzelfsprekend gaat over de effectiviteit van kennisoverdracht. Sietske denkt dat leerlingen gelukkiger zouden zijn en optimaler zouden kunnen leren in een onderwijssysteem waar iedereen kan leren op een eigen tempo en op basis van eigen interesses. Ze hoopt bij de kunnen dragen aan het ontwikkelen van zo’n soort systeem.

Willy de Heer

Voorzitter

Willy de Heer is in 2017 gepromoveerd op het onderwijs aan leerlingen die van zichzelf zeer makkelijk leren en als gevolg hiervan problemen ervaren in het onderwijs. Uit haar onderzoek bleek dat deze leerlingen tegen vergelijkbare problemen aanlopen als (zeer) moeilijk lerenden. Daarom heeft Willy het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden opgericht.

Hoewel vanuit het kinderrechtenperspectief gepromoveerd aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid/Universiteit Leiden, liggen de wortels van Willy in het onderwijs, de bestuurskunde en de zorg. Op deze drie gebieden heeft zij opleidingen afgerond en is zij werkzaam geweest.

 

Machiel Karels

Machiel Karels is directeur van onderwijskundig kennisplatform Wij-leren.nl. Daarnaast begeleidt hij verandertrajecten op weg naar kindgericht en gepersonaliseerd onderwijs.

Het is zijn passie om mee te helpen het onderwijs te transformeren naar een structuur die bij elk kind past en die toch werkbaar is voor leraren.

Roy Palmen

Roy Palmen is nu werkzaam als voorzitter cvb van Onderwijsgemeenschap Venlo en omstreken. Hiervoor heeft hij als leraar, leidinggevende en bestuurder veel verschillende rollen in verschillende onderwijssectoren vervuld.

Onze leraren bouwen aan de toekomst van ons allen door verantwoordelijkheid te nemen voorde ontwikkeling van onze kinderen. Een ontwikkeling zonder grenzen.

Daarom is ontwikkelingsgericht onderwijs ook de toekomst en verantwoordelijkheid van ons allen en mijn drijfveer om het mogelijk te maken dat elke dag het onderwijs te verbeteren.

Adrienne van Pelt – Kamphuis

Adrienne van Pelt-Kamphuis heeft zich als teamleider bovenbouw op een middelbare school actief bezig gehouden met de invoering van gepersonaliseerd en ontwikkelingsgericht leren. In de bovenbouw biedt het maatwerkdiploma leerlingen kansen om te excelleren in hun beste vakken.

Middels een pilot, die ze in samenwerking met de VO-raad, Fontys, Avans, UvT en onder auspiciën van het ministerie heeft vormgegeven, wil zij leerlingen ook de kans geven om met hun maatwerkdiploma in het vervolgonderwijs aan de slag te gaan.

Kees van de Sande

Penningmeester

Kees van de Sande is een academisch geschoolde allrounder met kennis van en ervaring in (geschiedenis)onderwijs (VO) en bij de overheid en diverse bedrijven in personeels-, informatie-, ICT-, projectmanagement en informatievoorziening.

Binnen het onderwijs heeft hij ervaring als docent geschiedenis (mavo, havo en vwo in leerjaren 1 t/m 6) en als mentor. Hij heeft aan leerlingen in de leeftijdsgroep 12 tot 18 jaar huiswerkbegeleiding geboden en studenten aan een hogeschool begeleid in hun afstudeeropdrachten.

Kees krijgt energie van het (samen)werken met mensen, het doen van onderzoek, het uitdragen en aanbieden van nieuwe ideeën.

Mini Schouten

Mini Schouten is een onderwijsbestuurder in het PO en VO en onderwijsadviseur. Ze heeft 20 jaar in het PO, SBO en VSO voor de klas gestaan. De laatste 20 jaar is zij adviseur passend onderwijs, HRM en Governance en bestuurder in het PO en VO.

Mini ziet al jaren de worsteling binnen het huidige onderwijssysteem dat leerlingen probeert in hokjes te stoppen waar ze nooit echt in passen.Het huidige systeem is klaar, op naar een nieuw onderwijsstel, dat ruimte geeft aan de leerling en de leraar!

Fleur de Veth

Fleur de Veth is 15 jaar jong (september 2020) en zit in vwo 6 van het Dr.-Knippenbergcollege in Helmond.

Al op vroege leeftijd is haar interesse in het onderwijs gewekt: Ze komt namelijk uit een echte onderwijsfamilie. Na het voortgezet onderwijs wil ze dan ook onderwijskunde gaan studeren in Utrecht. Tijdens en na deze studie wil ze zich graag inzetten om het onderwijs te vernieuwen. Het huidige onderwijssysteem met al haar summatieve toetsen doet namelijk geen recht aan de talentontwikkeling van kinderen. Fleur hoopt dat ze in de toekomst een verschil kan maken.

Gérard Zeegers

Bestuurslid

Gérard Zeegers is leraar, directeur, bestuurder en leerling. Ooit heeft hij ervoor gekozen om een bijdrage te leveren aan leer- en vormingsprocessen van kinderen en jongeren. HIj is voorzitter CvB bij SPOLT.

Opvoeding en onderwijs ziet hij als een onlosmakelijk geheel. Om de verbinding te maken en om verbondenheid te laten ontstaan en gedijen, is het van belang dat er waardevolle ontmoetingen plaatsvinden tussen de belangrijkste partners in de school; kinderen, leerkrachten en ouders. Daar is niet zoveel voor nodig; een gebouw, kinderen, volwassenen, ambities, een plan en vertrouwen.