Agenda / TOO in het nieuws

 

Voor de leergang “Toekomstgericht onderwijs’ van Dyade Academy zullen Sjef Drummen en Jan Bransen, beiden o.a. vice-voorzitter van Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO), modules verzorgen verdeeld over 3 dagen met elke dag een eigen leidraad:

 • Dag 1: de toekomst van het onderwijs, 
 • Dag 2: de school en het leren van de toekomst,
 • Dag 3: toekomstbestendig onderwijs in de praktijk

Sjef Drummen zal de aftrap voor de leergang verrichten met aandacht voor de toekomst van het onderwijs, van theorie naar praktijk en de rode draad daarbij. Ook zal hij tijdens modules ingaan op ‘innovatief onderwijs’, ‘de innovatieve school’ en ‘leerlingen ongelijk behandelen’.
Jan Bransen zal aandacht besteden aan ‘ander onderwijs’.

3 februari 2021

Het Onderwijsgesprek | Onderwijs na Covid-19

De onzekerheid van morgen is de kracht van alle groei

In een speciale online editie van Het Onderwijsgesprek zal Sjef Dummen, o.a. vice-voorzitter van Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs, in gesprek gaan met onderwijsprofessionals en mensen thuis over de toekomst van het onderwijs.

Spreker Sjef Drummen duikt samen met de kijkers aan de hand van stellingen in de ideale leeromgeving voor kinderen. Aan bod komen deze editie van Het Onderwijsgesprek de 10 geboden van het 21e eeuwse leren, de praktijk van het Agora onderwijs en het verschil tussen de rol van coach en leraar.

Een panel van Achterhoekse onderwijsprofessionals mengt zich in de discussie en brengt de consequenties voor de dagelijkse praktijk in het onderwijs in kaart. Ook de kijkers, die zich gratis kunnen aanmelden via info@amphion.nlworden actief betrokken bij het gesprek. De livestream is te volgen op www.amphion.nl/onderwijsgesprek.

 

In een interactieve online sessie (van 15.45 tot 17.00 uur) zullen Jacqueline Blaak en Willy de Heer, respectievelijk secretaris en voorzitter van Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO), verwoorden hoe TOO denkt verandering in het huidig onderwijs aan te pakken. Deze hoofdvraag met als uitgangspunt ‘Verbondenheid en Vertrouwen’ zal worden opgedeeld in o.a. de volgende subvragen:

 • Hoe krijg je meer betrokkenheid en minder weerstand bij veranderingen van leerstofgericht naar ontwikkelingsgericht onderwijs?
 • Wat is een ontwikkelingsgericht onderwijsstelsel?
 • Wat betekent een ontwikkelingsgericht onderwijsstelsel voor de rol al leerkracht?
 • Wat betekent COVID-19 in het transitieproces van het huidige onderwijsstelsel naar een ontwikkelingsgericht onderwijsstelsel, zoals het TOO voorstaat? 

Deze online sessie vervangt de door coronamaatregelen afgelaste sessie, die in fysieke vorm tijdens de Nacht van de Leraar (7 oktober 2020) was ingepland.

Machiel Karels, o.a. lid voortrekkersgroep (Raad van Advies) Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO), zal in een uitzending van Humanity Rising Nederland spreken over: ‘innoveren in het onderwijs: hier moet je op letten…
De uitzending zal in het teken staan van de vraag 
‘hoe start je iets nieuws in onderwijs?’ en gesproken zal worden over nieuwe initiatieven die in het funderend onderwijs ontstaan en wat dit vraagt.

Machiel Karels zal aanbevelingen geven voor een zorgvuldig verandertraject naar een toekomstbestendig onderwijs:

 • waar begin je?
 • hoe zorg je er voor dat de onderwijsinnovatie succesvol verloopt?

Fleur de Veth, o.a. lid voortrekkersgroep (Raad van Advies) Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO), krijgt van Humanity Rising Nederland de gelegenheid te spreken over het burgerinitiatief, dat ze samen met Jenny Phan heeft opgestart om nut en noodzaak van het centraal examen ter discussie te stellen en daarvoor aandacht te vragen in de politiek via een petitie.
In een dialoog met o.a. Adrienne van Pelt, ook o.a. lid van voortrekkersgroep TOO, zullen de volgende vragen centraal staan:

 • Wat is het nut van het Centraal Examen?
 • Hoe staat het ervoor met de maatwerkdiploma’s?

Uitzending kan worden teruggekeken via YouTube.

Tijdens deze editie zal Jan Bransen, o.a. vice-voorzitter Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO), de keynote en een verdiepende sessie over ‘leiding geven aan leren’ verzorgen. 

Aan de hand van de vraag “Leiding geven aan je ademhaling?” zal Jan Bransen in zijn keynote de deelnemers meenemen in zijn verkenning hoe leiding te geven aan leren. Een tipje van zijn sluier: hij stelt dat ‘leren net zo alledaags en vanzelfsprekend is als ademhalen’ en dat ‘je leiding geeft aan leren op dezelfde manier waarop je les geeft’.
In een verdiepende sessie kan hierover een gesprek gevoerd worden met als inleidende vragen: Is leren wel zo vanzelfsprekend? Welke visie op onderwijs, op leren en op leidinggeven ondersteunt het betoog uit de keynote? En hoe houdbaar is die visie eigenlijk?

De keynote is terug te kijken op YouTube via een blog van Jan Bransen en/of via de website van ‘Voortgezet Leren’.  In de volgende documenten worden de presentaties van Jan Bransen weergegeven:

Tijdens de online-studiemiddag zal inzicht verkregen worden in de transformatie van leraar naar ‘onderwijscoach’.
Na de pauze van deze studiemiddag (van 16.45 tot 17.45 uur) zal Sjef Drummen, o.a. vice-voorzitter Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO), je deelgenoot maken van een geheel andere leerbenadering, die zal leiden tot ontwikkelingsgericht onderwijs. Aandachtspunten hierbij:

 • Onderwijs beter laten aansluiten op maatschappelijke behoefte
 • Denkproces voor een geheel andere benadering van leren
 • Geen schoolvakken, geen curriculum, geen huiswerk, geen zittenblijvers, geen schoolboeken
 • De ideale leeromgeving

 

Deze hele week staat Humanity Rising Nederland in het teken van Onderwijsvernieuwing in Tijden van Verandering.

Sjef Drummen, o.a. onderwijskunstenaar, mede-oprichter van het Agora Onderwijs èn vice-voorzitter Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO), zal tijdens deze uitzending zijn visie uitspreken over Onderwijs in Transitie.
Gratis aanmelden (voor Zoom), actief deelnemen en meekijken is mogelijk via de link: https://ubiverse.org/events/humanity-rising-nederland-dag-13.

Uitzending kan worden teruggekeken via YouTube.

Deze hele week staat Humanity Rising Nederland in het teken van Onderwijsvernieuwing in Tijden van Verandering.

Een podium is gegeven aan Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO): Willy de Heer zal in het kader van ‘Onderwijs in Transitie’ deelnemen aan een webinar met als onderwerp: De toekomst van ons onderwijs ->ontwikkelingsgericht onderwijs.
Gratis aanmelden (voor Zoom), actief deelnemen en meekijken is mogelijk via de link: https://ubiverse.org/events/humanity-rising-nederland-dag-12.

Uitzending kan worden teruggekeken via YouTube.

Op deze bijeenkomst zou de publiekelijke aftrap worden gegeven van Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO) met de workshops:

 • ‘Hoe pak je verandering aan in het huidige onderwijs’ (Jacqueline Blaak, Willy de Heer)
 • ‘Verbondenheid en vertrouwen als basis voor optimale ontwikkeling’ (Esther Bergsma-Bijmold, Willy de Heer)

Omdat de organisatie vanwege de nieuwe coronamaatregelen heeft besloten om de Nacht van de Leraar in fysieke vorm af te lassen zullen deze workshops online worden gegeven op 26-11-2020 van 16-17 uur.

Evelien Ketelaar en Fleur de Veth spreken op dit Kennisfestival. Beiden zijn verbonden aan Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs.
Fleur de Veth pleit voor “Weg met het examen” en gaat in debat over vernieuwing in het onderwijs. (Deze lezing is geannuleerd)
“Onderwijs van morgen start nu!” is het onderwerp dat Evelien Ketelaar in een Break Out Team sessie aan de orde stelt.

Aftermovie ‘Het grootste kennisfestival 2020’:
https://www.hetgrootstekennisfestival.nl/festival/deventer/aftermovie-het-grootste-kennisfestival-2020/