Partners

 

Draagvlak door samenwerking met relevante partners

Stichting Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs / Stichting TOO wil haar doelen bereiken door o.a. bekendheid te geven aan en draagvlak te creëren voor haar onderwijsdoelen door (direct) betrokkenen te benaderen, hen (zeer) goed te informeren over de context op basis, waarvan de onderwijsidealen zijn geboren, hen te laten participeren in (meevoelen, meedenken, mede-ervaren) en enthousiasmeren voor het proces tot realisering van de onderwijsidealen van TOO.  Het zoeken naar samenwerking met relevante partners behoort hiertoe.

Inmiddels is een vorm van samenwerking gevonden met de volgende partners: